LANDSCAPESnFIGURES

LANDSCAPESnFIGURES is a project developed over years (starting 2003) in interaction with the public.

The project is mostly an interactive installation, which material consists of cut-outs in plywood after drawing silhouettes of persons the artist has met. The work has been given many names, starting with «Bånsåm», then «Code», «Suncode», LANDSCAPESnFIGURES and LANDSCAPESnFIGURES and territory.

The work started, in 2003, as the artist fetched her inspiration in the question of immigration, a subject overheated in medias during the Norwegian elections and as US forces enter Afghanistan.

Today, in 2018, the plywood silhuetts melts with the surrounding landscapes as the media shows how migrants, are fleeing wars, avoiding border police and moving on the earth’s surface, disappearing in landscapes, in their struggle to reach peaceful destinations. 

___

LANDSCAPESnFIGURES and territory 2017
Multi-art Installation and performance in public space :  Fiskepirteminal Stavanger, Verksgt. 14, a coproduction with the author Anne Karin Torheim
The installation is part of the Stavanger festival of literature 2017 «KAPITTEL 17». The theme for the festival is «Revolution»

___

der-ingen-1000

2016 A film by NRK «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»

___

The project’s history:

BÅNSÅM is first created as an installation in the artist’s house in Stavanger.
About the name: the name is created as a language hybrid from the French, “bonhommes” meaning “fellows, chaps.. ” and Norwegian. The N. letter Å replaces the F. letter O, and as all the letters are pronounced in the Norwegian language, the title in N. sounds like bon’s’om’ which in french would have been written bonneshommes, tand gives the title Bånsåm a feminine touch.

BÅNSÅM 2003 is set up in a public space, the main hall of the Stavanger railway station (Norway). The silhouettes are then painted white.

BÅNSÅM 2005
– «Bånsåm” is recreated, as a new work at the Festival of culture of Dalane, a region of 4 municipalities in the south Rogaland district. 4 Workshops are organized for groups of people from different societies in each municipality, Bjerkreim, Lund, Sokndal and Eigersund to create the work supervised by the artist. The result, about a 100 silhouettes, were cut out in plywood and set up in Egersund’s Kulturskole, the cultural school. A discussion meeting between mayors of 3 municipalities was then organized and  found place in the installation.

BÅNSÅM 2009
– A part of «Bånsåm” is set up in the et4u gallery  for the international/regional contemporary art project « Hva’ ska’ vi med – SAMTIDSKUNST I VESTJYLLAND og International video screening 2008 » in Denmark

CODE 2010
At that time, the artist connects the work to the idea of the bar code, and changes it’s name:
– She paints the positive and the negative elements black and white, and the black and white vertical silhouettes connect the work to the bar code. This action is activated on reasoning about values. From the start, the thoughts generated by intens political debates about whether immigrants should have space in our society or not, set focus on questioning about people as being of equal value or not …
– The installation is increased to 150 silhouettes, are painted black and white, and displayed in the closed down power station at Flørli in the Lysefjord as the summer exhibition.

CODE 2011
– The installation changes to «outstallation» and is set up outside and activated at Flørli in the Lysefjord.

CODE 2012
Part of the elements are set up as a movable plywood venetian blind at Tou Vindu, a long window along the building at the Tou Scene art center in Stavanger.

SUNCODE 2013
On the 21 of desember, 10 years later, some elements are built up in the artist’s house in Flørli in the Lysefjord. The elements are painted with the warm colores inspired from the sun set. The inauguration celebrates the longest night of the year and the whirling of the earth taking us around the sun towards light again. Agnes Btffn’s research SECOND GLANCE, melts with the here described project.

LANDSCAPESnFIGURES 2015
“Bånbsåm/Code/Suncode” and now «LandscapesnFigures”. The act of painting becomes the fokus and is inspired by the continuously changing fjord landscape. Revisited, the elements become the support for a landscape painting project. The figures are set up outside to melt with the landscapes which have inspired the painting they are the support for.

 

—–

n  LANDSCAPERogFIGURER er en installasjon som utvikles over år (starter 2003), interaktivt med publikum. Materialet er silhuetter av personer kunstneren har truffet, saget ut i finerplater. Arbeidet har hatt mange navn og startet med å hete «Bånsåm», så «Kode», «SolKode», og til sist «LANDSCAPERogFIGURER».

Arbeidet starter i det kunstneren trigges av heftige debatter om emnet innvandring generert av media under det norske stortings valget, det året USA går invaderer Afghanistan.

Idag blandes emnet med det omkring liggende landskapet, tar oss med i migrantenes forsvinning i landskapet og flykt fra kriger over jordens overflate mot fredeligere destinasjoner.

Prosjektets historie:

BÅNSÅM er først skapt som en installasjon hjemme hos kunstneren in Stavanger.

BÅNSÅM 2003 installeres i det offentlig rom, i Stavanger Jernbanestasjonens inngangs hall. Silhuettene er da malt hvite.

BÅNSÅM 2005
«Bånsåm» skapes som et nytt verk på Dalane Kultur festival, en region med 4 kommuner i Rogaland.  Det organiseres worshops med forskjellige grupper i regionens 4 kommuner, Bjerkreim, Lund, Sogndal og Eigersund. Resultatet, omtrent 100 silhuetter, er saget ut i finer plater og installert i Egersund Kulturskolens foye.

BÅNSÅM 2009
En del av «Bånsåm» settes opp i  et4u gallery  og er en del av den internasjonal/regional samtidskunst prosjektet « Hva’ ska’ vi med – SAMTIDSKUNST I VESTJYLLAND og International video screening 2008 » i Danmark.

KODE 2010
Kunstneren kobler arbeidet til ideen om strekkode og forandrer navnet.
– Figurene males sorte og hvite og kobles til strekkoden. Handlingen er aktivert med tanker om verdier. I 2003, tanker generert av intense politiske debatter om innvandrere skulle få plass i samfunnet eller ikke, satt fokuset på spørsmål vedrørende menneskes verdi…

De sort/hvite 150 vertikale silhuetter settes opp i den nedlagt kraftstasjon i Flørli, Lysefjord som sommer utstilling.

KODE 2011
Installationen forandres til «outstallasjon» og settes opp ute i landskapet.

KODE 2012
 Del av elementene settes opp som bevegelige persienner ved det store vinduet på Tou Scene (Tou Vindu) i Stavanger.

SOLKODE 2013
Desember 21, 10 år senere bygges enkelte elementer i kunstnerens hus på Flørli og males i solens varme farger da den forsvinner bak horisonten. Med denne handlingen feires årets lengste og mørkeste natt og jordens vilde rotasjons bevegelser som bringer oss rundt solen mot lysere tider igjen.

LANDSKAPERogFIGURER 2015
“Bånbsåm/Kode/SolKode” er nå blitt til «LANDSKAPERogFIGURER». Å Male som handling blir fokuset og er inspirert av det stadig foranderlig fjord landskapet. De malte silhuettene tas ut i landskapet, blir ett med omgivelsene og fotograferes.