LANDSCAPESnFIGURES

LANDSKAPogFIGURAR i revirets tid

 

This slideshow requires JavaScript.

Tverrkunstneriske installasjon og performance av og med Anne Karin Torheim og
Agnes Btffn

Stad: FISKEPIRTERMINALEN i Stavanger, Verksgt. 14
Tid: 20.- 24. september under Kapittel 17 – Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet.

Avdukingsseremoni onsdag 20. sept. Kl. 17.00

Alle som kjem og går
lagar lydar
med føtene sine
Halv eller dobbel, seier hjorten
og spring langs ein grøn måne
Halv eller dobbel, seier statsministeren
og ropar ulv    

Frå “Huset på halvvegen” (1993) – Anne Karin Torheim 

   

Installasjonen er sett saman av måleri, figurar, video og tekst. Om ikkje desse elementa går bokstavleg talt hand i hand, så har dei ein dialog seg i mellom, vel å merke i samspel med omgivnadane. Og dei nære omgivnadene her er altså Fiskepirterminalen rett på hamna i Stavanger. Denne flotte ventehallen med sikt både ut og inn der «folk og fe» stadig kjem og går, blei teikna av Brandsberg-Dahls Arkitekter og oppført i 2000. Og no i 2017 frå den 20. til 24. september er du velkommen hit til installasjonen LANDSKAPogFIGURAR i revirets tid, og ikkje minst til vår eineståande avdukingsseremoni onsdag 20.09. kl.17.00!

 

b 

19-24 september 2017

«LANDSCAPESnFIGURES and territory», Stavanger festival of litterature 2017 «KAPITTEL 17» with the theme «Revolution»

Multi-art Installation in public space :  Fiskepirteminal Stavanger, Verksgt. 14

A coproduction by Anne Karin Torheim (author) and Agnes Btffn (visual artist)

20.09 – 17:00, unveiling ceremony.

 


LANDSCAPESnFIGURES

 

LANDSCAPESnFIGURES is an installation developed over years (starting 2003) in interaction with the public.

The material consists of cut-outs in plywood after drawing silhouettes of persons the artist has met. The work have been given many names, starting with «Bånsåm», then «Code», «Sunecode» and latest «LANDSCAPESnFIGURES».

BÅNSÅM is first created as an installation in the artist’s house in Stavanger.

BÅNSÅM 2003 is set up in a public space, the main hall of the Stavanger railway station (Norway). The silhouettes are then painted white.

BÅNSÅM 2005
– «Bånsåm” is recreated, as a new work at the Festival of culture of Dalane, a region of 4 municipalities in the south Rogaland district. Workshops are organized for groups of people from different societies in each municipality, Bjerkreim, Lund, Sokndal and Eigersund to create the work supervised by the artist. The result, about a 100 silhouettes, were cut out in plywood and set up in Egersund’s school of culture. A discussion meeting between mayors of 3 municipalities found place in the installation.

BÅNSÅM 2009
– A part of «Bånsåm” is set up in the et4u gallery  for the international/regional contemporary art project « Hva’ ska’ vi med – SAMTIDSKUNST I VESTJYLLAND og International video screening 2008 » in Denmark

CODE 2010
At that time, the artist connects the work to the idea of the bar code, and changes it’s name:
– She paints the positive and the negative elements black and white, and the black and white vertical silhouettes connect the work to the bar code. This action is activated on reasoning about values. From the start, the thoughts generated by intens political debates about whether immigrants should have space in our society or not, set focus on questioning about people as being of equal value or not …
– The installation is increased to 150 silhouettes, are painted black and white, and displayed in the closed down power station at Flørli in the Lysefjord as the summer exhibition.

CODE 2011
– The installation changes to «outstallation» and is set up outside at Flørli in the Lysefjord.

CODE 2012
Part of the elements are set up as a movable plywood venetian blind at «Tou Vindu» the long window of the Tou Scene art center in Stavanger.

SUNCODE 2013
On the 21 of desember, 10 years later some elements are built up in the artist’s house in Flørli in the Lysefjord. The elements are painted with the warm colors inspired from the sun set. The inauguration celebrates the longest night of the year and the whirling of the earth taking us around the sun towards light again.

LANDSCAPESnFIGURES 2015
“Bånbsåm/Code/Suncode” and now «LandscapesnFigures”. The act of painting becomes the fokus and is inspired by the continuously changing fjord landscape. Revisited, the elements become the support for a landscape painting project. They are set ut outside and melt with the landscapes which inspired the painting on them.

The work starts as the artist fetches her inspiration in the migration a subject overheated in medias during the Norwegian elections and as American forces enter Afghanistan.

Today the subject melts with the surrounding landscapes as migrants, disappearing in the landscapes are fleeing wars, moving on the earth’s surface to reach peaceful destinations.

LANDSCAPESnFIGURES 2017

 

—–

n  LANDSCAPERogFIGURER er en installasjon som utvikles over år (starter 2003), interaktivt med publikum. Materialet er silhuetter av personer kunstneren har truffet, saget ut i finerplater. Arbeidet har hatt mange navn og startet med å hete «Bånsåm», så «Kode», «SolKode», og til sist «LANDSCAPERogFIGURER».

BÅNSÅM er først skapt som en installasjon hjemme hos kunstneren in Stavanger.

BÅNSÅM 2003 installeres i det offentlig rom, i Stavanger Jernbanestasjonens inngangs hall. Silhuettene er da malt hvite.

BÅNSÅM 2005
«Bånsåm» skapes som et nytt verk på Dalane Kultur festival, en region med 4 kommuner i Rogaland.  Det organiseres worshops med forskjellige grupper i regionens 4 kommuner, Bjerkreim, Lund, Sogndal og Eigersund. Resultatet, omtrent 100 silhuetter, er saget ut i finer plater og installert i Egersund Kulturskolens foye.

BÅNSÅM 2009
En del av «Bånsåm» settes opp i  et4u gallery  og er en del av den internasjonal/regional samtidskunst prosjektet « Hva’ ska’ vi med – SAMTIDSKUNST I VESTJYLLAND og International video screening 2008 » i Danmark.

KODE 2010
Kunstneren kobler arbeidet til ideen om strekkode og forandrer navnet.
– Figurene males sorte og hvite og kobles til strekkoden. Handlingen er aktivert med tanker om verdier. I 2003, tanker generert av intense politiske debatter om innvandrere skulle få plass i samfunnet eller ikke, satt fokuset på spørsmål vedrørende menneskes verdi…

De sort/hvite 150 vertikale silhuetter settes opp i den nedlagt kraftstasjon i Flørli, Lysefjord som sommer utstilling.

KODE 2011
Installationen forandres til «outstallasjon» og settes opp ute i landskapet.

KODE 2012
 Del av elementene settes opp som bevegelige persienner ved det store vinduet på Tou Scene (Tou Vindu) i Stavanger.

SOLKODE 2013
Desember 21, 10 år senere bygges enkelte elementer i kunstnerens hus på Flørli og males i solens varme farger da den forsvinner bak horisonten. Med denne handlingen feires årets lengste og mørkeste natt og jordens vilde rotasjons bevegelser som bringer oss rundt solen mot lysere tider igjen.

LANDSKAPERogFIGURER 2015
“Bånbsåm/Kode/SolKode” er nå blitt til «LANDSKAPERogFIGURER». Å Male som handling blir fokuset og er inspirert av det stadig foranderlig fjord landskapet. De malte silhuettene tas ut i landskapet, blir ett med omgivelsene og fotograferes.

Arbeidet starter i det kunstneren trigges av heftige debatter om emnet innvandring generert av media under det norske stortings valget, det året USA går invaderer Afghanistan.

Idag blandes emnet med det omkring liggende landskapet, tar oss med i migrantenes forsvinning i landskapet og flykt fra kriger over jordens overflate mot fredeligere destinasjoner.

Advertisements