2012 Tou Scene

CODE, interactive installation

With CODE, Agnes Btffn focuses on a visual working process which points out the open link between positive and negative/black and white and generates observations about how  likness and unliknes side by side on the same visual surface can make a passage to a world of unexpected richness. The last strategy in the work when the artist uses silhouettes as support for the QR code, extends the reflexion utterly. The source of inspiration for this work are debates in the media about setting up borders for immigration from the south, a theme that BTffn has been working on the last 10 years. The first debates being about the US administration sending troups to Afghanistan.

Can one see a relationship between the clickable QRcode and how it is to come as an immigrant in a new and foreign country ? To get to know the new country there are a set of new rules and codes one can choose to get to know and navigates trough, in order to get a better understanding for the unknown, which BTffn has done  herself by continuesly developing CODE and in order to get a better understanding of the theme.

At first the installation was called BÅNSÅM and shown publicly in the Stavanger main railway station. They were white painted sawn out profiles of friends and acquaintances of the artist. They were places standing freely in a circle inside of which waiting train passengers were invited by the artist for tea.
Today are the CODE silhuets fixed on rails in TouVindu, in a black and white and movable line. They are linked to the barcode and the QRcode by there painted surfaces. The public is invited to see the installation and dialogs whith the artist, move the figures or click oneself through the QR code to and get deeper into the work through the internet.

The project’s investors are Stavanger municipality and the Visual artist’s Norwegian funding association

_________________________________________________________
CODE er en interaktiv installasjon- hvor publikum inviteres til engasjement
Med CODE setter Agnes Btffn fokus på en visuell arbeids prosess som peker mot den åpne lenken i mellom positiv og negativ/svart og hvit og genererer observasjoner om hvordan likhet og ulikhet sidestilt i samme billedflate kan danne en passasje til en verden av uante rikdommer. Det siste grepet i arbeidet der hun bruker silhuettene som underlag for QRkode, utvikler refleksjonen ytterligere.

Inspirasjonskilde for dette arbeidet er debattene i media om grense-setting for invandring fra sør, et tema Btffn har arbeidet med de siste 10 årene.
Man kan se en sammenheng mellom den klikkbare QRkoden og hvordan det er å komme som innvandrer til et nytt og fremmed land. For å bli kjent med det nye landet er det et sett med nye regler og koder man kan velge å bli kjent med og navigere i for å få en større forståelse for noe ukjent, noe Btffn har gjort ved hjelp av en stadig utvikling av installasjonen CODE for å oppnå en større forståelse for vanskelige tema.

Installasjonen BÅNSÅM, som senere har fått navnet CODE,  ble først vist i Stavangers Jernbanestasjons avgangshall som stående hvitmalte silhuetter utskåret i finérplater av nære venner og bekjente, plassert i en sirkel innenfor hviken ventende togpassasjer ble invitert på té.

Idag er CODE montert i Tou vindu på en skinne, som en rekke av svart/hvite bevegelige silhuetter og knyttes opp til både strekk og QR kodene. I TOU VINDU inviteres publikum inn, enten som grupper som på forhånd har avtalt tid til dialog og treff med kunstner, som individuelle besøk i vinduet hvor man kan påvirke siluettenes plasseringer eller man kan klikke seg inn ved hjelp av QRkoden og delta via blogg på Internet (www.abtffn.com)
For mer informasjon om prosjektet kontakt kunstner  Agnes Btffn post(at)abtffn.com eller Sesella Knutsvik, billedkunstansvarlig Tou Scene på: sesella(at)touscene.com

Investorer i prosjektet er Stavanger kommune og Billedkunsteneres Vederlagsfondet.